Skelneevne

Ved en høreprøve testes både hørelsen og skelneevnen. Når vi kommer ud hos kunder, som allerede er høreapparatsbrugere, oplever vi alt for ofte at kunden aldrig har hørt om skelneevnen, hvilket vi her hos Almas Hørebus anser som et problem og det vil vi gerne ændre på.


Skrevet af:
Kategori:
Dato:
01/06/2022

Din skelneevne har stor indvirkning på hvordan du oplever effekten af dine høreapparater, og det er audiologistens job at sikre, at du ved præcis, hvad du kan forvente.

Hvad sker der reelt når skelneevnen er nedsat:

Når der er skader på de ydre og indre hårceller i øresneglen opstår et høretab. Disse skader kan også forsage skelnetab. Når detaljerne i sproget ikke længere opfanges, bliver det sværere at forstå hvad der bliver sagt. Især ved emneskift i samtaler, kan det for en person med skelnetab, være svært at følge med.

Et høreapparat forstærker lyden, men det ændrer ikke på hvordan du skelner.

Når du har nedsat hørelse og skelnetab, vil du alligevel opleve at høreapparater hjælper dig. Et høreapparat forstærker lydene og gør det lettere for dig at høre, da du ikke længere skal anstrenge dig for at få det hele med. Har du nedsat skelneevne er det en fordel at vælge høreapparater, som kan frasortere baggrundsstøj. Således bliver det lettere at fokusere på tale.

Hvordan foregår høreprøven:

Vi undersøger både hørelse og skelneevne. Hos Almas Hørebus måler vi din hørelse igennem høretelefoner. Der kommer en række toner i høretelefonerne og du angiver når du kan høre tonen. På den måde skaber vi et audiogram ud fra dine svar. 

Høreprøven kontrolleres altid – ved at du gentager tal, som kommer i en serie af tre fx 3, 5, 7. Lydstyrken sænkes for hver gang du svarer korrekt og vi kontrollerer derved om høreprøven stemmer overens med dine svar. 

Derefter tester vi din skelneevne. Her skal du gentage en række ord. På baggrund af antal rigtige ord udregnes din skelneevne. Vi lægger stor vægt på både at forklare dig om hvad din høreprøve og skelnetesten viser. 

Kan man selv opdage nedsat skelneevne:

Nedsat skelneevne viser sig ofte som problemer med at høre tale i støjende situationer såsom selskaber. Men også i situationer med gode lydforhold, altså hvor der ikke er baggrundsstøj, kan der opleves problemer hvis skelneevnen er svært nedsat. 

For eksempel kan det være udfordrende at opfange alle ord når man sidder 2-3 personer og taler eller det kan være svært at høre tale tydelig når der ses fjernsyn. Det resulterer i misforståelser og gætterier. Ofte ser vi at folk trækker sig fra sociale sammenhænge, for det er ikke længere sjovt at deltage, fordi det er for svært at følge med i samtaler. 

Gode råd når du har høretab og nedsat skelneevne:

  • Fortæl at du har nedsat hørelse
  • Bed andre tale klart og tydeligt
  • Hav øjenkontakt med den du taler med
  • Fjern unødig støj (radio, tv)
  • Tal gerne én ad gangen